Skates rezultāti!

Ļoti lepojamies un no sirds priecājamies par mūsu vidējo un vecāko grupu,kas lielkoncerta "Trejdeviņi gaismas tilti" repertuàra pàrbaudes un dalìbnieku atlases skatè sasniedza izcilus rezultàtus un Augstàko pakàpi. Skates rezultàti: TDA "Uguntiņa" vidējā grupa 5.-6. A - Augstàka pakàpe (49.33 punkti), skolotāja Gita Ūdre TDA "Uguntiņa" vecākā grupa 7.-9. - Augstàka pakàpe (49.67 punkti), skolotāja Gita Ūdre Tiekamies Arèna Rìga lielkoncertà "Trejdeviņi gaismas tilti" 29.aprìlì plkst. 18.00 ugu skate ugu skate2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *