Vadība

Ansambļa mākslinieciskā vadītāja- Gita Ūdre

Pedagogi- Inga Čakāne, Ilze Buzjuka, Sabīne Ūdre

Kostīmu māksliniece- Ināra Mazule

Koncertmeistare- Viktorija Skujiņa- Trokša, Aija Bērziņa